Bærekraftig forretning og grønn omstilling

  Vi har bygget aktive uteområder i flere tiår, og overgangen til en mer bærekraftig produksjon er høyt prioritert i arbeidet med vår fremtidige strategi.
  Vi ønsker en grønnere fremtid, der vi jobber klokt med solide og langtidsholdbare materialer og ambisiøse mål for uterommets design og funksjoner. Vår grunntanke er at lekeplassen representerer en sirkulær design.

  Lekemiljøene våre må stå som et sterkt signal om hva vi som firma ønsker å jobbe for. Derfor har vi i Elverdal formulert retningslinjer for den fremtidige transformasjonen.

  På veien mot grønne løsninger

  Vårt arbeid med å omstille vår forretning til en bærekraftig forretning er basert på bl.a. FN's Bærekraftsmål.

  Arbeidet med bærekraftsmålene kan imidlertid ikke stå alene, de 10 prinsippene i Global Compacts må også tas i betraktning. Dette er grunnlaget for vår ansvarlige forretningsstrategi.
  Vi omsetter de globale målene til spesifikke realistiske, målbare og aksepterte mål for vår egen virksomhet.

  Du kan lese mer om Bærekraftsmålene, Global Compact osv. ved å klikke her.  En bærekraftig utvikling er en utvikling som oppfyller dagens behov, uten å sette fremtidige generasjoners muligheter til å oppfylle sine behov i fare.

  Our common future, Brundtlandrapporten. FN 1987

  Fra tanke til handling

  Mange internasjonale mål og strategier overlapper hverandre, så tilnærmingen vår er helhetlig.
  Vi formulerer våre egne mål, vi tar eierskap, og vi bidrar der vi er best.

  Vår bærekraftige omstilling skal inneholde reelle tiltak med klare mål. Vi vil rette blikket inn mot vår egen virksomhet og sette nye mål innen forretningsområder som:

  innkjøp av bærekraftige produkter
  optimalisere produksjonsprosessen
  minimere sløsing
  ‘upsite’ restprodukter og
  optimalisering av logistikken.

  Her setter vi ord på hvor vi kan gjøre en forskjell, for eksempel ift. til globale mål.

  Les mer her om hvordan vi jobber med de forskjellige bærekraftsmålene, slik at Elverdal blir en
  bærekraftig forretning

  Vi ønsker en grønnere fremtid. Vi vil jobbe ansvarlig og klokt i Elverdal, og vi har formulert retningslinjer for vår transformasjon basert på FNs Bærekraftsmål.

  Jens Bo Thorsager, administrerende direktør Elverdal

  Vil du høre mer?

  Er den grønne overgangen også viktig for deg? Og vil du vite om vår bærekraftige forretning?
  Fyll ut skjemaet, så ringer vi deg.