HandelsbetingelserGenerelle betingelser
Oppgitte priser eksklusiv levering, montering og merverdiavgift, med mindre annet er nevnt i tilbudet. Produktene skal i utgangspunktet støpes ned i bakken. Prisene på produkter som tilbys overflatemontert, er uten fundament. Hvis kunden ønsker endringer i kvaliteten på materialene, må dette varsles skriftlig før bestillingen legges inn. Det henvises også til Elverdals materialbeskrivelse.

Tilbudene er gyldige i en måned fra tilbudsdatoen. Elverdal forbeholder seg retten til å øke prisen på mer enn 5 % på de anbefalte prisene på produkter, materialer og tjenester, som et direkte resultat av kostnadsøkningen på produkter, materialer og tjenester.

Det tas forbehold om Force Majeure, trykkfeil, utgåtte produkter, produktendringer og prisøkninger generelt. Tegninger og dokumentasjon er veiledende, og det kan være justeringer og rettelser i levert produkt.
Alle tegninger og løsninger utarbeidet av Elverdal er beskyttet av åndsverkloven. Kopiering av tegninger eller oppføring av løsninger som vist i tegningene, er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra Elverdal. Tegninger kan ikke utleveres
til tredjeparter. Produkter fra Elverdal er designbeskyttet og kan ikke kopieres eller plagieres. Ved produksjon av produkter på grunnlag av entreprenørens tegninger og presentasjoner, er det kundens ansvar å ha de nødvendige
designrettighetene til det bestilte.

Alle lekeapparater produseres i henhold til EN1176. Hvis det etter bestilling er nødvendig med statiske beregninger eller endringer i Elverdals produkter, utføres disse på kundens bekostning.

Leveringsbetingelser

Generelle leveringsbetingelser
Produkter produseres vanligvis på bestilling, så det vil bare være mulig i spesielle tilfeller og etter avtale å kansellere eller endre bestillinger. Elverdal betaler ikke erstatning ved forsinket levering. Kunden er forpliktet til å umiddelbart varsle feil og utelatelser på leverte produkter. Ved mangelfull levering forbeholder Elverdal seg retten til å rette opp på manglene innen rimelig tid.

Elverdals produktansvar omfatter ikke fundamenter, festemidler og andre komponenter som ikke leveres av Elverdal.

Spesielle vilkår for tilbud som kun dekker leveranser
For leveranser antas det at det er tilgang for en stor lastebil og at leveransen foregår på siden av lastebilen. Det antas derfor at kunden er til stede og bistår i lossingen. Ekstra kostnader på grunn av vanskelige adgangsforhold eller ekstra håndtering faktureres kunden.

Elverdals produktansvar omfatter ikke fundamenter, festemidler og andre komponenter som ikke leveres av Elverdal. Med mindre annet er avtalt, er Incoterms: EXW (AB fabrikk) Elverdal Risbyvej 28, 2765 Smørum, Danmark.

Spesielle vilkår for tilbud som dekker montering

Vår beregnede installasjonstid inkluderer:
· Montering og oppsett av produktet.

Vår beregnede installasjonstid inkluderer ikke:
· Transport til området.
· Utpakking.
· Markedsføring.
· Hullgraving og støpning.
· Opprydding og fjerning av emballasje.

Betalingsbetingelser

Betalingsfristen er 15 dager fra faktureringsdato. Større saker faktureres fortløpende i forhold til fullføringsgraden. Ved bestilling av spesialprosjekter vil det være løpende avdragsbetalinger fra bestillingsdato.

Ved overskridelse av betalingsfristen vil rabatter i tilbudet bortfalle, og et purregebyr vil bli lagt til den utestående betalingen, i tillegg til 1,5 % rente per påbegynt måned. 1,5 % rente per påbegynt måned vil bli pålagt ved eventuelle tilbakeholdelser av betalinger. Elverdal forbeholder seg eierskapet til leverte produkter til betalingen er utført.

Alle ikke-offentlige kunder av Elverdal må kredittforsikres før en bestilling kan aksepteres. Hvis dette ikke er mulig, har kunden mulighet til å betale på forskudd eller gi en bankgaranti for betalingen.


Produktgaranti

  • 10 års garanti mot svikt på grunn av materialfeil eller utførelse av alle bærende deler.
  • 10 års garanti på reservedeler.
  • Vi kan garantere reservedeler tilgjengelig i minst 10 år etter kjøp.
  • 2 års garanti på alle andre produktdeler.
  • Garantien dekker kun hvis produktene er satt opp i henhold til monteringsanvisningene og korrekt vedlikehold i henhold til vedlikeholdshåndboken for de enkelte produktene.
  • Garantien dekker ikke slitasje, misbruk eller hærverk.
  • Ved reklamasjon sender Elverdal nye reservedeler gratis i garantiperioden.
  • I nærheten av hav- og bymiljøer kan det visuelle uttrykket på produkter i rustfritt stål endre seg og få en uønsket patina, noe som medfører ytterligere vedlikehold.


Ansvar for byggteknikk
Det er kundens ansvar at underlaget som overleveres til Elverdal oppfyller NOVA 15. Der kunden gir tegningsdokumentasjon med plassering av produkter, er det kundens ansvar at produktene plasseres riktig. Elverdals ansvar for anlegg er begrenset til 1 år etter levering. Det er kundens ansvar å pleie, vanne og vedlikeholde planter etter at de er plantet.

Service

Tjenesten utføres i henhold til egen avtale. Alt utstyr bør gjennomgås og kontrolleres av en faglært lekeplassinspektør hver 12. måned.