Ideer til designet av barnehagens lekeplass

  For oss er den gode lekeplassen til barnehagen både et frirom og samtidig et læringsrom, som støtter det pedagogiske læringsmiljøet. Når vi utformer uterom til daginstitusjoner, jobber vi for at designet kan understøtte: både bevegelse, læring, pauser, samspill mellom barna og samspill mellom barn og voksne. Vi tenker på designet hele veien, slik at det har funksjoner til både lek, bevegelse og felles aktiviteter. Som lekeplassprodusent utvikler vi lekeapparater som understøtter både lek, læring og sosiale ferdigheter.

  I den nordiske daginstitusjonsmodellen er leken grunnleggende i det pedagogiske læringsmiljøet, som tar utgangspunkt i et barneperspektiv.


  ET BRUKERORIENTERT DESIGN

  Når vi skaper uterom til barnehagen tar vi alltid utgangspunkt i brukerne, og det å kunne imøtekomme deres ønsker og behov.

  Vi har tett dialog med kunden (deg), pedagoger og ledelse, om hva som for dem kjennetegner en god lekeplass for barnehagen.

  Hvilke stemninger forbinder du med barnehagen, hvilken stemning ønsker du få i det nye uterommet?

  Hvilke aktiviteter og redskaper ønsker du på lekeplassen, og hvordan fungerer aktiviteter i uterommet i forhold til landskap, sol og skygge, innganger og utganger og hverdagen i institusjonen.

  VÅRT DESIGNFOKUS

  - Det estetiske og landskapsarkitektoniske.
  Hvordan passer designen inn i det omgivende landskapet og bygningen?


  - Hvilke aktiviteter ønsker barnehagen?

  - Oppdeling i soner til ulike typer aktiviteter.

  - Apparater og funksjoner som passer aldersgruppens behov.

  - Multifunksjonelle løsninger, som gir best mulig utnyttelse av små områder.

  - Elementer som kan føre til lek og samspill.

  - Elementer som gir læring om natur og kultur.  PASS FOR NYSKJERRIGHET OG REFLEKSJON

  Vi designer med tanke på å skape åpne lommer i innredningen. Med det mener vi at alle aktivitetene ikke er gitt på forhånd. Det skal være rom for barnas umiddelbare undring og refleksjon.

  Barnas medbestemmelse, fantasi og egen handlingslyst skal ivaretas, og rom skapes i designen av uterommet.

  IDEER TIL DIN DESIGN

  Det kan gjerne være:

  - Elementer som kan føre til lek, f.eks. noe å gjemme seg i, under eller bak.

  - Ting barna kan leke med eller flytte rundt på.

  - Lekeskulpturer: De fører til iakttagelse, fantasi og rollelek.

  - Apparater til å grave, forme eller bygge med.

  - Sanseopplevelse som skaper opplevelser og kan brukes i tolkninger og rollelek - å gå i en liten skog, finne ting i naturen.

  - Områder og materialitet, der barn kan grave, kjenne på sanden, arrangere ting eller blande materialer.

  - Læringsmiljøer kan skapes med apparater som forbinder aktiviteten med kunnskap om hvordan man skal agere i forhold til tingen.

  Eksempelvis:
  Musikkinstrumenter et læringsmiljø, når man leker. Lyder og klanger kan settes sammen og bli til musikk.

  Å se på små dyr i trestokker. Kanskje gjennom et forstørrelsesglass. Man kan observere og artsbestemme dem fantasifullt eller reelt.

  Å få planter til å spire og sette dem ut i lantekasser, og senere bruke dem i matlaging.