Den lille lekeplassen Plass -til mere en bare en huske?

  Er det mulig å innrette en liten lekeplass, som gir plass til masse morsom lek til de minste og de litt større barna? Hvilke lekeapparater skal vi velge, når vi ikke har så mye plass? – er det noe dere går å tenker på, så kan vi god hjelpe dere.


  Her hos Elverdal har vi erfaring med å utvikle lekemiljøer i alle størrelser. Fra de helt store parkanleggene, utearealene til skoler og barnehager, til små lekespots i bymidten, og boligområder eller ute i naturen.

  Vi jobber med å skape «den gode lekeplassen», som gir barna både et utendørs frirom og et læringsrom. Her er det mulig at barna selv setter reglene til leken og utforsker verden gjennom kroppen. En god lekeplass, syns vi, skal ramme bredt og som utfordrer ,og barna kan vokse med den. Det er et sted som familier elsker å komme tilbake til, og som gir noen spennende lekaktiviteter på forskjellige nivåer.  Få et lite areal med mange lekemuligheter

  Har barnehagen plass til å bli renovert? Skal den lille parken i byen ha et lekespot, eller tenker dere på å få en lekeplass i boligforeningens bakgård? Ofte er brukergruppen en sammensatt gruppe, og det
  skal jo også skapes et lekemiljø til flere aldersgrupper. Når vi jobber med mindre arealer så kikker vi på lekeapparater som har en høy lekeverdi. Lekeverdier beskriver den måten lekeapparatene kan stimulere barnas motoriske, emosjonelle og sosial utvikling.

  I en lekeplassløsning ser vi på hele rommet – også på flatene. Striper og grafikk i belegningen utvider leke- og læringsrommet. Vi jobber også med å skape forskjeller i nivåer, f.eks bakker, balansetopper, kanter eller trampoliner som er gravd ned i underlaget.

  Til det lille arealet skal det også tenkes inn oppholdssteder, da barna ikke kommer alene. Det skal være mulighet for at foreldre og voksne kan sitte i nærheten av barna når de leker. Kanskje skal det skapes le, skygge og avskjerming, enten med grønn beplantning eller med et gjerde.

  En morsom og hyggelig lekeplass i det offentlige uterommet kan fort bli et populært sted å møtes både for barnefamilier, besteforeldre eller en barnehage på tur. Vi kan gjøre det lett for dere å innrette lekeplassen, og arkitektene våre, designerne og håndverkere kan hjelpe dere hele veien.


  Sammen med dig utvikler vi

  En liten lekeplass kan f.eks innrettes med et enkelt stort lekeapparat sammen med et par mindre lekeapparater. Større lekeapparater, som passer til små arealer, er elementer til forhindringsbanen, klatretårn, klatrenett eller husker. De legger opp til spontan lek og lek med fart som f.eks svinge, huske, eller klatre. Hvor de kan leke sammen eller alene.

  For at det skal være en lekeplass som er langtidsholdbar, så skal det være utfordringer som barna kan vokse med. F.eks. huska, her vil de minste barna ikke få nok.
  Senere øver barna selv å huske, og når balansen og rytmefornemmelsen er på plass, så skal det prøves nye ting som å huske høyt opp til treets topp eller det å stå å huske.

  Et annet lekeapparat som barna kan vokse med er en forhindringsbane. På en liten forhindringsbane til de minste,1-6 år, kan de i sikre omgivelser trene seg i å klatre opp for så holde balansen på et
  ujevnt underlag. Banen er designet sånn at de minste barna kan støtte seg på stolpene, mens de øver seg i å balansere på gangbroer og stubber. De litt større barna blir balansen utfordret på forhindringsbanen, når de får fart på bena. Så blir det til en spennende sisten i jungelen, hvor de kan hoppe opp og ned, klatres over og under.

  Vil du ha inspirasjon til å sette sammen lekeapparater til en liten lekeplass, så har vi satt sammen en del pakkeløsninger til både små og store plasser. Du kan finne de under produkter.

  Få også inspirasjon av prosjektene til bygaden i Sandviken, Skovvangskolen. Naturlegepladserne Dannebrogspladsen, Bagsværd Fort og Dollerup Bakker. Se de her under referanser.


  Sjekkliste  1. BRUKERGRUPPE

  • hVILKE ALDERSGRUPPE BRUKER PLASSEN?  2. AKTIVITETER

  • SPESIELLE ØNSKER TIL LEK OG/ELLER TRENING?
  3. OMRÅDET

  • SKAL DER TAS UTGANGSPUNKT I F.EKS. ET LOKALHISTORISK EMNE, PERSON ELLER STIL


  SKAL DET PLATES OG/ELLER SKJERMES AV?
  4. opPHOLD

  • SKAL DET DELES OPP I OPPHOLDSSONER?

  • SKAL DET VÆRE BELYSNING OM KVELDEN?