Spill og sanselek styrker motorikk og sosiale ferdigheter

    Lek og spill skaper aktiviteter i byrom, skoler og lekeplasser som man kan dele. Noen ganger er det et enkelt lekeapparat som inviterer til felles lek. Det kan være et bordtennisbord i skolegården hvor det er lett å gripe balltreet og leke med vennene eller noen av barna fra de mindre klassene.

    Det kan også være musikkinstrumenter i lekehus. Her kan barna skape sine egne lyder og klanger på trekanter eller gongongen, og kunne leke sammen uten ord.

    Lek med klang og musikk stimulerer utviklingen av sansene, noe som er spesielt viktig for barn i 0-6 års-alderen.

    Få ideer til spill og læring i uterommet.