Lekeplasser som kombinerer lek og læring

    Knekk koden for å huske tabellene på trampolinen. Eller tren på ordklasser og utregning mens du husker.

    Forskning viser at det er lettere for barn å huske og lære når de bruker kroppen. Bevegelser er med på å gi en rytme som gjør det lettere å huske. Få ideer her på sidene for å bruke bevegelse i undervisning eller øving hjemme i hagen.