TRUST lekeplasser - de beste rammene for barna i København 

  TRUST er navnet på et strategisk partnerskap av arkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører og entreprenører. I 2016 vant TRUST en rammeavtale om å bygge og ombygge en lang rekke skoler og daginstitusjoner i Københavns kommune. Både bygninger og uterom.

  Elverdal er underleverandør til TRUST-partnere og bistår med lekeplassrådgivning og levering av lekeplassprodukter.

  TRUST samarbeidet er basert på teamwork, tillit og en felles interesse for læring gjennom hverandres erfaringer. I partnerskapet jobber man tettere med hverandre. Samarbeidsformen og den store porteføljen gir mulighet til å jobbe mer systematisk med optimalisering av prosesser. Og konstellasjonen gir mulighet til å analysere og kontinuerlig og raskt å lære og forbedre prosessen.

  Vår oppgave kan deles inn i rådgivning og bygging av både midlertidige og permanente lekeplasser. De midlertidige lekeplassene er typisk oppført for en periode på 3 til 5 år, mens en skole- eller daginstitusjon settes i stand. Dette kan medføre flytting av barn, f.eks. til paviljonger i en avgrenset periode, som stiller spesielle krav til lekeplassløsningen. Dels må lekeapparatene monteres slik at de kan fjernes igjen, uten å skade underlaget, og dels vil det være den mest økonomiske løsningen, slik at lekeapparatene senere kan flyttes over til den permanente institusjonen. Det krever at apparater og materialer skal være i god kvalitet og kunne gjenbrukes.

  I prosessen bistår vi med

  1)
  Rådgivning fra landskapsarkitekter om materialer, lekeplassikkerhet og bygningstekniske detaljer, samt om adkomstveier. Et eksempel kan være - hvor mange eikesviller skal det til for å holde styr på en jordhaug der mooncars kjører. Andre problemstillinger kan være av sikkerhetsmessig art som plassering av husker, som alltid må være utenfor gangveier for å redusere risikoen for sammenstøt. Det kan ev. være i utkanten av lekeplassen.


  2)
  Råd om logistikk i forhold til bygging og plassering av lekeapparatene. Hvordan plasseres fellessonen(-e) i forhold til bygninger? Hvilke lekeapparater er laget for det kuperte terrenget?

  Vi hjelper med avklaring av mange spørsmål.


  3)
  Rådgivning om lekeverdier og utvikling av de ulike sansene. En lekeplass med mange lekeverdier vil gi barnet de beste mulighetene for utvikling av motorikken og sosiale ferdigheter. Samtidig vil mange lekeverdier øke bruken av lekeplassen.


  4)
  Sikre den effektive prosessen, som understøtter København kommunespartnerskapsmodell.
  5)
  Levering og montering av lekeapparater.  Gjenbrukbare lekeplasser


  I TRUST-lekeplassene brukes typisk Olivia og Theodor
  lekehus og -tårn.
  De ble tegnet av Elverdal i et nordisk uttrykk, og produksjonen foregår i Danmark. Vi sikrer dermed høy kvalitet med garantert holdbarhet og lite vedlikehold.
  Lekehus og -tårn er utformet slik at de kan skilles av for å bli flyttet, eller de enkelte delene kan gjenbrukes.


  De to seriene er bygget rundt grunnmoduler som kan utbygges med armgang, klatrevegg, sklie osv. De mange mulighetene gir lekeplassen en høy lekeverdi.
  Følgende andre lekeapparater brukes også ofte: sandkasser, trampoliner, karuseller og ulike typer husker.

  Sikkerhet for mye lek


  Ved å bruke så mange
  forskjellige lekeapparater, kan barnet utforske sin egen sansemotoriske viten.
  Her er noen eksempler på lekeapparater som kan støtte utviklingen av de tre
  sansene.

  Vestibulærsansen:
  Huske og svinge

  Kinestesisansen:
  Krabbe, klatre, balansere og hoppe

  Taktilsansen:
  Berøring av gummi og tre


  Midlertidige lekeplasser til ByK med TRUST

  Børnehuset Fælleden,Kragh & Berglund
  Børnehuset Bodil, GMB Landskapsarkitekter
  Børnehuset Sluseholmen, GMB Landskapsarkitekter
  Dagsinstitusjonen Valby Idrætspark, GMB Landskapsarkitekter
  Dør 3.2, GMB Landskapsarkitekter
  Enghave Brygge