Hopp inn i undervisningen - bruk trampolinen

  Skoler bør ha som mål at barn og unge i gjennomsnitt får 45 minutter med daglig trening og bevegelse i løpet av skoledagen.


  Hopp til helse og velvære

  Trampoliner i skolegården skaper mye morsom lek for barna. Her kan man øve på høye hopp som astronauten på vei i raketten, eller kule dansetrinn.


  Hvis barn og unge kan velge selv, er trampolinen en av de mest utbredte treningsaktivitetene for aldersgruppen 7-15 år, når de skal ut og bevege seg.


  Trampoliner er ikke bare populære, den gir en kilende følelse i magen, smil og latter i skolegården. Å hoppe og leke på trampolinen er også sunn trening. Du styrker både muskler, ledd, forbedrer koordineringsevne og kroppskontroll. Og generelt gir trampolinehopping bare god kondisjon og en frisk energipause i løpet av skoledagen.


  En trampoline i skolegården eller flere satt sammen til en bane, gir barna muligheten til å leke felleslek, der alle er med. Fellesaktiviteter er med på å styrke sosialt samvær og trivsel. Trampolinen kan også inkluderes i utendørsundervisningen for å øve på stavelser, tall, tabeller osv. Her kan barna hjelpe til med å bestemme regler for hopp eller ruter til oppgaver eller som « brain breaks».


  Se våre forskjellige typer trampoliner.


  Styrker helse og utvikling

  Å kunne bevege seg og ikke sitte stille på en stol i alt for mange timer på dagtid, styrker barns helse og utvikling.

  Bedre trivsel

  Det er også viktig for skolene at trening og bevegelse gir bedre trivsel og høyere motivasjon.

  WHO anbefaler

  Også Verdens helseorganisasjon WHO anbefaler at barn og unge trener i moderat tempo i 1 time om dagen.


  Hopp inn i hukommelse og læring

  Utendørsundervisning gir variasjon i skoledagen og nye forhold mellom elever og lærer. Noen barn har lettere for å holde på kunnskaper når de selv er aktive i løpet av læringsprosessen og har fått pulsen opp.

  Eksperter mener at barn kan huske bedre gjennom kroppen. Arbeidsminne er viktig for læring. Når man f.eks. hopper, hjelper gjentakelse i bevegelse og rytme til å huske og holde på informasjoner. Utenatslæring er en måte å trene arbeidsminnet på.
  "Det er en positiv sammenheng mellom bruk av bevegelse i undervisningen og elevenes faglige og generelle trivsel. Jo flere lærere som involverer bevegelse i timene, jo bedre faglige resultater oppnår elever på 6. trinn i de nasjonale testene."


  Sitat fra hovedkonklusjonen i VIVEs sammendrag: Kunnskap om grunnskolereformen. Oppsummering av resultater fra oppfølgingsforskningsprogrammet 2015-2018.


  ​Hopp i konsentrasjonsevne

  Det kan f.eks. være lettere å forstå volum, geometri og måling. For hvor langt er egentlig 10 meter? Og hvor høyt kan man hoppe opp i lufta?

  Avstander og mål er lettere å forholde seg til når du selv tester dem med kroppen din. På samme måte er det for noen barn lettere å huske stavelser, tall og tabeller ved å hoppe eller danse dem.

  Lek på trampolinen er ideelt for aktive læringspauser, også kalt power breaks eller brain breaks. Aktive pauser gir hjernen energi til å jobbe konsentrert på nytt og styrker læringsberedskapen.


  "Hjernen fungerer som en muskel som blir større av aktivitet og mindre av inaktivitet. Studier viser at elever som har gått i 20 minutter, presterer betydelig bedre i konsentrasjonstester og har større hjerneaktivitet enn elever som har sittet stille i 20 minutter".

  Sier Mona Have fra Forsknings- og Innovasjonsenter for Idrett, Bevegelse og Læring ved Syddansk universitet i en artikkel på Skoleliv 2017.


  Slik kan du bruke trampolinen i undervisningen

  Trampoliner kan, som paradis, brukes til å hoppe på rader med tall, øve minus- og plusstykker, tiervenner og tabeller. Man kan hoppe alene eller gjøre det sammen som partnerhopp.

  I språkfagene kan man bruke trampoliner til å øve på vokallyder, ordklasser, ord med samme bokstav eller sammensatte ord - hvor man kan bytte på å hoppe inn med et nytt ord.

  Hopping på trampolinen kan også sette fantasien i gang i fortellerøvelser, historier og personbeskrivelser.

  ​Ideer til matematikk

  • Øv tabeller mens du hopper
  • Øv rader med tall mens du hopper
  • Partnerhopp med regnestykker - minus- eller plussregnestykker. Den ene partneren gir et regnestykke som den andre må regne ut
  • Stafett med talltavle med innlagte hopp på trampolinen

  Ideer til fortellerøvelser og øving av nye ord

  • Fortell en historie som går på omgang i gruppen. Hvert barn finner på 1-2 setninge
  • Fortell om en person
  • Øv på ord med visse f.eks. endelser som -lig, -else, -ning
  • Øv på sammensatte ord
  • Lær flere ord - øv på dyrenavn, hovedsteder, land i verdensdeler, personer i historien, osv.
  • Øv ord på andre språk