Utemøbler og tips til design av uteområder til de eldste elevene

  Når vi designer uteområder til skolens eldste klasser, unge på videregående skole eller SFO, har vi fokus på deres behov for å ha og skape felleskaper. De unge vil gjerne ha hyggelige steder der de kan sitte sammen - både som en større gruppe og i mindre fellesskaper. Det kan godt være grønne kroker der man kan trekke seg tilbake og være for seg selv.

  Bevegelse og sunn livsstil er også viktig for de unge. Derfor er treningsbarrer, parkour og ballnett også gode elementer, som kan gi bevegelse i frikvarteret. Med litt kreative ideer kan utemøbler ha flere funksjoner.

  Vi ser på uterommet på skolen som både et fristed og et klasserom til bruk i undervisningen. Finn inspirasjon i Elverdals utemøbler

  Grønne sitteplatåer skaper rom til pauser i skolegården 

  Gode steder å henge ute eller ta en pause

  Sitteplasser, romdelere, plantekasser, kreative elementer og funksjoner til trening og bevegelse er elementer du kan tenke inn i designen din av skolens uteområder til unge.
  Det er også en idé å tenke på grønn beplanting, som kan fungere som romdelere og kan skjerme av uten å lukke igjen – f.eks. pergolaer, grønne gjerder med lameller, runde sittepotter under trær som gir skygge, og busker som kan skape hyggelige kroker.

  Utemøbler for å skape fellesskaper, faglige og kreative aktiviteter

  Med plattformer, benker, sittetrapper, sittepullerter eller sceneplatåer kan du skape varierte sittemiljøer der unge kan henge ut i frikvarterene og etter skoletid. Samtidig kan sitteplassene inngå i undervisningen og være utendørs læringsmiljøer for felles klasseundervisning og gruppearbeid.

  Har skolen mange kreative eller sosiale aktiviteter, vil treplatåer, sittetrapper og små scener kunne brukes til å trekke aktivitetene utenfor.


  Plantekasser til å så frø og urter i 

  Designtips

  • Tenk romdannelse – skap fleksible rom
  • Gode sittemuligheter til læringsmiljøer utenfor
  • Lys og interaktive elementer - f.eks. kan LED-lys settes inn i f.eks. benker, sittemøbler, søyler og trampoliner, slik at det kan være lys på uteområdene i de mørke månedene. Lyset aktiveres av bevegelser. Eller det kan installeres et lydsystem med bluetooth-mottaker
  • Grønne miljøer - plantekasser, pergolaer, hekker, trær som gir skygge
  • Utemøbler skaper henge-ute-steder - hengekøyer, flate trekantede nett, trebenker, HangOut-benker, bord og sittepullerter
  • Solseil - er godt å ha over sitteplassene, så det blir skjerming for solen og elevene kan sitte ute og jobbe på datamaskiner
  • Apparater for spontan lek eller ballspill


  Elever på ungdomsskolen får beveget seg minst i løpet av skoledagen - viser Syddansk Universitetsstudie 'Bevægelse i skoledagen 2020'

  Les rapporten her


  Bruk kroppen


  Uteområdene for de eldste elevene må signalisere noe annet enn lek.

  De eldste klassene er de elevene som ifølge studier får minst bevegelse i løpet av skoledagen. Siden de egentlig ikke leker lenger, men gjerne vil ut og bevege seg i friminuttene, er det flere ballspill, bordtennis, treningsapparater,
  parkour og balansebaner som kan appellere til dem.


  Bordtennis er en sosial aktivitet hvor alle kan være med

  Ideer til apparater som appellerer til de unge, og hvor mange kan være med


  • Pylonkarusellen, hvor det kan være flere av gangen, og som man virkelig kan få fart på. Pylonkarusellen kan også brukes til å henge ut på og sitte på uten å snurre rundt
  • Stor fugleredehuske
  • Treningsbarrer eller stenger kan brukes til å trene styrke på og sitte på
  • Parkourstativer i forskjellige størrelser. Lave parkourelementer som brukes til hopp eller kan sittes på
  • Målskiver til å kaste baller opp på
  • Basketballnett Ballnett
  • PingOut bordtennisbord
  • Termoplast – kule motiver eller ord
  Workshop for å sette ord og bilder på behov og ønsker  Vi lager gjerne en workshop med deg for å engasjere elevene i hvordan man kan dekorere uteområder, apparater osv. Workshoppen kan også være en tilbakevendende aktivitet, slik at dere på skolen kan jobbe videre med uteområder.


  Hva kan vi hjelpe deg med?
  Her kan du skrive til oss!


  Utfyll skjemaet for å bli kontaktet av en av våre lekeplasskonsulenter.