Stål med styrkeStål er en legering av jern. For å bygge en del av lekeplassutstyret vårt bruker vi stålmaterialet, og vi bruker typene rustfritt stål og vanlig stål.

Generelt kan det sies at stål vil ruste og kan ha et uønsket uttrykk uten etterbehandling, vi bruker kuleblåsing eller galvanisering av stålet for å gi deg ønsket kvalitet og uttrykk. Rustfritt stål kan kuleblåses, noe vi bare gjør for synets skyld og fjerning av ev. overflaterust. Galvanisering av stål er en etterbehandling av vanlig ståltype, og dette gjøres for at stålet ikke skal ruste.

De forskjellige typene finner forskjellige bruksområder med forskjellige fordeler, men avhenger først og fremst av ditt ønske om lekeapparatets uttrykk.

Til slutt kan både rustfritt stål og vanlig stål sluttbehandles med pulverlakk. Pulverlakkeringen er et lag med pulver som er elektrostatisk ladet. Lekeapparatet vil tiltrekke seg pulveret, og apparatet får med lakken en robust, jevn og heldekkende overflate - og eventuelt en farge.

En høy stålkvalitet er viktig når lekeplassen skal stå i mange år.Det rustfrie stålet vårt er AISI 304 og vårt ulegerte stål er S235. Når vi bruker ulegert, oppfylles varmforsinkning og sinklagstykkelsen og dermed kvalitetskravene fra DS/EN ISO 1461.