Elverdals leverandører

I tillegg til vårt eget store sortiment samarbeider vi med både danske og internasjonale leverandører, for eksempel i Tyskland. Vi velger våre samarbeidspartnere ut fra flere kriterier, som også inkluderer høy leveringssikkerhet og produktgarantier.

Mange av våre samarbeidsforhold strekker seg tilbake til Elverdals etablering, og dette skyldes én ting – produktet lever opp til våre kvalitetskrav. Produktene i vårt sortiment overholder selvfølgelig også internasjonale standarder, for eksempel for lekeutstyr (EN 1176) og treningsmaskiner etc. for offentlige uterom.

Les mer om de dyktige lekeplassleverandørene og produsentene som Elverdal har valgt å samarbeide med. Felles er en høyt utviklet sans for design og en gjennomgående høy kvalitet.


Våre leverandører