Ny lekeplass? Elverdal er din lekeplassprodusent

  Elverdal er et danskeid internasjonalt lekeplassfirma. Vi designer , utvikler og produserer lekeapparater i høy kvalitet, til det offentlige uterom. Til både skoler, barnehager, parker, sameiet og boligforeninger, utendørs sportsplasser som skaterbaner, parkouranlegg, natur legeplasser m.m.

  Vi løser arkitektoppgaver i alle størrelser innen for lekeplasser til det offentlige rom, estetiske uterom og lekeplassprodukter og lekeplassapparater.

  Våre arkitekter tegner ikke bare lekeplasser som alene oppfyller de ønsker dere har til lekeapparatene, men de har også:  • Fokus på behovet til brukerne
  •fokus på å tilføre lekeverdi
  • Fokus på landskapet og hvordan løsningen passer inn i områdets arkitektur
  • Fokus på forskning og å få innarbeidet den nyeste viten om lek og læring
  • Tanke på de pedagogiske målene
  • Tanke på å overholde sikkerhetskravene
  • Tanke på kvalitet og å gi garanti
  Den gode lekeplassen

  Lekeapparatene på lekeplassen har stor verdi når barnas motorikk skal utvikles. Derfor er det viktig for oss at lekeapparatene har mang lekeverdier, så kommer nemlig hele kroppen og alle sansene kommer i sving. Utover det å styrke motorikken til barna og å støtte opp på utviklingen av sansene, så er lekeplassen et læringsrom hvor barna kan utvikle sine sosiale kompetanser gjennom lek og samvær med andre. For oss er en god lekeplass en plass med mange lekeverdier, som støtter opp om utviklingen, det skal også være et frirom hvor barna kan skape sin egen verden.

  Lek og bevegelse er viktige elementer i forhold til barnas innlæring, sosiale kompetanser og generell trivsel.

  En god lekeplass skal være morsom, og det skal kile i magen når det huskes, krabbes opp til toppen på klatrestativet, kjører i «tog» sammen ned av sklia eller når det går fort på karusellen etc.
  En god lekeplass skal også ha små pauserom til fordypelse og til avslapning. Her kan de litt større barna være sammen i mindre grupper og hygge seg, eller de kan bruke de til å observere leken til de andre. Foreldre, lærer og pedagoger har også bruk for gode sitteplasser, så de kan være sammen med barna når de leker.

  Noen ganger blir det brukt standarløsninger når det skal bygges en lekeplass, andre ganger blir produktene bygd opp fra bunden. Vi designer og produserer spesialprodukter, som skal oppfylle særlige behov og ønsker. Et eksempel på det er lekeapparatene til «Legehavet».

  Aktive uterom til alle aldre

  Elverdal utvikler aktive uterom til alle aldre, som skal inspirere til en aktiv livstil og sosialt samvær.

  Sundhetsstyrelsen anbefaler at barn og unge i alderen 5-17 år, er i fysisk aktivitet minst en time hver dag. Til voksne er anbefalingen 30 minutter. Det er et mål vi har når vi produserer uterom.

  Ut over å produsere skoler, barnehager og offentlige rom, så innretter vi også multifunksjonelle sportsarealer, treningsområder, parkouranlegg, sykkelbaner og skaterbaner. Et eksempel på det Parkouranlegget i Örebro - klikk her for å se det.

  Vi utvikler våre produkter sammen med profesjonelle utøvere.

  Lekeplasser som passer inn i landskapet

  Vi er forpliktet til å bli kjent med stedet og omgivelsene, så den nye lekeplassen og lekeapparatene deres blir utviklet med omtanke for byrommet og det naturlige landskapet rundt plassen. Arkitektene våre er utdannet og har en erfaring i å analysere og forstå områdets flow, brukerbehov og de lokale forhold. På den har vi mulighet til å skape en holdbar løsning.


  En god lekeplass er den som er delt opp i forskjellige bruksområder, ville områder, rolige områder, opphold – og slapp av områder. Det kunne vi tenkes os å fortelle mere om. Hvis du vil lese om det under avsnittet «rådgivning», delta i ett av våre webinarer eller snakke med oss- det velger du selv.

  Unikke konsepter og teamalekeplasser

  En tema lekeplass kan være med til å sette gang i fantasien og er også med til å formidle f.eks et historisk emne, dyreliv, industri eller en barnefortelling. Alt dette er også med til å gjøre lekeplassen om til et attraktivt utfluktsmål. Få inspirasjon av alle Elverdals prosjekter som Kilimanjarofjellet i Knuthenborg Safaripark, Christian Frederiksplass i Oslo, toglekeplassen på Femte Juni plads , Hermertikk lekeplassen i Stavanger eller Elias og vennene hans. Du kan se de forskjellige lekeplassene når du klikker på referansene våre.

  Et konsept kan også være en sterk identitet eller oppfylle særlige behov hos brukerne, f.eks støtte opp om skolens sundhets- eller mosjonsprofil, utvikle en treningsbane til de synshemmede eller løse behov til spesialskoler. Et godt eksempel på dette er Skolen på Strandboulevarden.

  Vi samarbeider med skoler, barnehager, kommuner, entreprenører, rådgivende ingeniører, boligforeninger, landskapsarkitekter, designer og arkitekter. Nogen ganger får vi helt spesifikke ønsker til lekeplassen, andre ganger får vi en arbeidside eller vi kan få en fri oppgave til å skape et opplevelsesrom. Så hvis du har behov for arkitekthjelp, en prosjektspartner eller skal ha et spesialdesignet lekeapparat til f.eks en temalekeplass, så kan vi hjelpe med å utvikle et helt unikt uterom.

  Les mere under Elverdal din lekeplassprodusent og leverandør av lekeplassapparater.