PersondatapolitikkGenerelt

Retningslinjer for Elverdal Prof. Outdoor Products A/S CVR-nr. 3073 2596 (formulert som 'Selskabet' videre i teksten) er utarbeidet ut fra EU's Persondatapolitikk (GDPR), virkning fra 25. mai 2018, og den nye norske databeskyttelsesloven, som supplerer Personvernforordningen og den nåværende Persondataloven (samlet 'gjeldende lovgivning').

Videre kan du lese om hvilke informasjoner som samles inn, hvordan disse opplysningene behandles, hva de brukes til, hvem som har adgang til disse opplysningene, og hvem du kan kontakte hvis du har spørsmål eller innvendinger angående de innsamlede opplysninger.Innsamling av personopplysninger

Selskapet samler inn primære personopplysninger for å kunne levere ordre og tjenester. Selskapet samler inn personopplysninger i spesielle tilfeller, med henblikk på markedsføring, produktinformasjon og kundekommunikasjon. Personopplysninger kan bli oppdatert fra andre offentlige registre, hvis det er nødvendig for å vedlikeholde korrekt data.

Vi samler inn ingen følsomme personopplysninger, kun personopplysninger om personer i egenskap av deres yrkesrolle, herunder selskap, navn, adresse, postnr,, tlf-/mobiltlfnr,, e-post mm. Opplysninger, som i forbindelse med aksje- og/eller anpartsselskapets adresse mm, ikke har noe med en fysisk person å gjøre, og derfor er ikke dette omfattet av personvernforordningen.

Vi sporer din aktivitet på selskapets hjemmeside, og det hender, at vi bruker disse opplysningene i forbindelse med markedsføring.

De personopplysningene som vi samler inn i forbindelse med oppfyllelsen av en avtale, vil bli oppbevart i vårt IT-system, CRM-system og/eller i et fysisk register. Vi sørger for å slette dine opplysninger løpende, når de ikke lenger er relevante for det, formålet de ble innsamlet til. Vi beholder dine opplysninger i henhold til loven. For eksempel bokføringsdata omfattet av Bokføringsloven.Samtykke til innsamling

Når du sender inn en forespørsel, mottar et tilbud, utfører en bestilling, fyller ut et nettstedsformular eller abonnerer på nyhetsbrev, så aksepterer du at vi samler inn relevante personopplysninger som skal bruker til videre behandling.Overføring av opplysninger

Vi overfører kun dine opplysninger til andre, hvis lovgivningen tillater det. Vi bruker eksterne leverandører for å levere våre tjenester på best mulig måte. Disse eksterne leverandørene, kaller vi databehandlere og de behandler i visse tilfeller dine personopplysninger i forbindelse med deres levering av de ytelser til oss. Våre databehandlere behandler kun dine personopplysninger i henhold til våre instrukser og i overenstemmelse med lovens krav til databehandlere.


Dine rettigheter

  • Du har som registrert bruker en rekke rettigheter. Disse omfatter følgende:
  • Du har rett til å få innsikt i hvilke av dine personopplysninger vi behandler, hvordan vi behandler disse opplysningene, og om vi sender disse opplysninger videre til tredjeparter.
  • Du har rett til å rette opp eventuelle uriktige opplysninger om deg.
  • Du har i visse tilfeller rett til å få slettet visse opplysninger om deg.
  • Du har i visse tilfeller rett til å begrense behandlingen av dine opplysninger, så vi kun oppbevarer dine opplysninger i en tidsbestemt periode.
  • Du har rett til såkalt dataportabilitet av personopplysningerne du gitt til oss, av personopplysningene vi har samlet på grunnlag av ditt samtykke, eller fordi vi skal bruke opplysningene til å lage en kontrakt til deg.
  • Du har i visse tilfeller rett til å gjøre innsigelser imot vår behandling av dine personopplysninger, på bakgrunn av årsaker og forhold som angår din særlige situasjon
  • Hvis vi har innhentet ditt samtykke til deler av vår behandling av dine personopplysninger, har du til enhver tid rett til å trekke tilbake ditt samtykke, og på bakgrunn av dette, vil personopplysningerne dine bli slettet.


Informasjonskapsel/cookie

Vi bruker informasjonskapsler og andre identifikatorer til å forbedre nettleseropplevelsen din og gjøre den så god som mulig, for eksempel: Gjenkjenne deg når du logger på, og med dine foretrukne innstillinger evaluerer vi brukeratferden din så vi kan foreta forbedringer og analysere søkene dine og annen oppførsel, mens du besøker nettstedet vårt.

På den måten, kan vi gi deg innhold, som vi mener forbedrer opplevelsen av nettstedet vårt, og vise riktig annonsering når du besøker andre utvalgte nettsteder.


Lenk til andre nettsteder

Det kan være lenker til tredjeparts hjemmesider, nettsteder eller materiale publisert hos en tredjepart. Disse lenkene skal kun betraktes som informasjon. Selskapet har ikke kontroll over innholdet til disse hjemmesidene eller deres materiale. Vi er heller ikke ansvarlig for innholdet deres. Selskapet har heller ikke ansvar for skader eller tap, som kan oppstå ved bruk av disse lenkene.


Forandringer i denne erklærinen

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og forandre retningslinjer for behandling av personopplysninger. Ved eventuelle forandringer, så opplyses datoen for 'siste oppdatering' nederst på siden. Denne personvernererklæringen blir evaluert og om nødvendig revidert årlig.


Kontakt oss

Hvis du ønsker mere informasjon om håndtering av personopplysninger, eller hvis du ønsker innsikt i og/eller forandre de opplysningene Selskapet har registrert om deg, er du velkommen til å kontakte oss:


Elverdal Prof Outdoor Products A/S
Risbyvej 28
2765 Smørum
CVR. 30 73 25 96
Telefon: (+47) 4516 4969
Mail: info@elverdal.no