Service og reklamasjonService


Når vi har installert en lekeplass så står det hele perfekt. Vi anbefaler at lekeplassen blir sjekket ca. hvert år, så sikkerheten og funksjonaliteten holder best mulig.

Reklamasjon


En lekeplass skal alltid være i orden, spesielt sikkerheten skal være i topp. Alle leverandører opplever reklamasjoner. Når vi en sjelden gang opplever dette, har vi som mål å utbedre feilen så fort som mulig. Opplever du mot forventning en feil eller en mangel på et av våre produkter, vil vi gjerne at du henvender deg.

For at vi skal løse dette så raskt som mulig vil vi be deg om følgendeopplysninger:

- kort forklaring av feilen
- bilde. Et nærbilde av feilen og et av hele produktet
- opplysninger fra produktskilt (skiltet sitter på apparatet, her finner du også produksjonsnr.)
- kontaktopplysninger (firmanavn, ditt navn, telefonnummer og en e-post)
- kopi av faktura inkl. opplysninger om produksjonsår (finnes typisk på produktskiltet)

Når vi mottar en reklamasjon vil vår serviceavdeling gi deg en tilbakemelding.

Nedenfor ser du et eksempel på et produktskilt.