Utfluktsmål eller lekespot?

  Det finnes mange måter å få lek og bevegelse inn i det offentlige rom. Vi snakker om to overordnende kategorier- nemlig utfluktsmål og lekespot. Utfluktsmål dekker over en større lekeplass, parkour- og fitness område el lignende. Disse har typisk en viss størrelse og har nok aktiviteter eller lekeverdi til at det kan være et desidert utfluktsmål.

  Lekespot er definert som en lekeplass med et eller ganske få lekeapparater, som innbyr til en spontan aktivitet. Her er det snakk om små elementer i bybilde, typisk i nærheten av et fotgjengerfelt eller en anden blød trafikkforbindelse.


  Her vil vi først beskrive utfluktsmål og så lekespot.

  Utfluktsmålets oppbygning  Utfluktsmålet designes ut fra dine ønsker og vår viden. Vårt utgangspunkt vil altid være de mennesker som daglig skal bruke dette området. Ofte vil lekeplasser og aktive uterom ha flere målgrupper. Når uterommet skal appellere til både barn, unge og voksne, er det en fordel å oppdele uterommet i flere soner. På den måten blir det også en skille mellom de rolige og de vilde apparatene.

  Våre løsninger inneholder typisk behagelige og praktiske oppholdssteder i de rolige sonene. Her er typsik målgruppen familier, eldre og små barn. I de soner med litt vildere apparater er brukerne typisk de unge. Her er oppholdsmulighetene typisk av en litt mere flyktig karakter. Det vil alltid være rom til å holde en form for pause.

  Utover dette er landskapet avgjørende for løsningen vår. Vi gjør vårt beste for å forankre områdets historie og kjennetegn.  Hvordan oppbygger og skaper vi de beste uterom?

  Vi jobber med fire begreper når vi skal designe en lekeplass:


  En arkitekttegning som viser oppbygningen av et utfluktsmål


  Her kan du se et typisk eksempel på en oppdeling av et område, hvor de rolige og de vilde sonene er adskilte. Dette er en av mange muligheter vi har. Kontakt oss for å få noen flere ideer til din plass.


  Design av lekespots

  Definisjonen på lekespots er en enkel eller ganske få lekeredskaper på lekeplassen, som innbyr til spontan lek. Her er det snakk om små installasjoner i bybilde, typisk i nærheten av et fotgjengerfelt eller i nærheten av en bløt trafikkforbindelse.

  Sånn kan en lekespot designes

  Lekespotten er i sin oppbygning veldig enkel, og her kan du se et eksempel.


  Aktiviteter og funksjoner i det enkle lekespot

  For det enkle lekespot, som innbyr til spontan aktivitet. Her er det riktig mange redskaper, som med fordel kan brukes. Her er noen eksempler:


  Hoppe

  - f.eks en trampolin

  Vippe
  - f.eks en klassiks vippe eller på 'hengutseter' i et av de mindre klatreanleggene

  Skulpturell lek
  - f.eks å klatre opp på skulpturen 'Fjellet'

  Enkel treningsstasjon
  - f.eks med klassiske fitnessredkaper som en 'cross trainer'

  Gode ting å huske når det skal designes til parkens uterom

  Når det skal designes et nytt uterom til parken e.l så er det en god ide å tenke over elementer som trygghet, estetikk og tilgjenglighet. Her får du en liten huskeliste:

  Elementer som virker trygghetsfremmende

  Det er en rekke faktorer som virker trygghetsfremmende og dermed er med til å utvide parkens bruksområde. Dette er en god ide å ta stilling til mens prosjektet er under utvikling:

  Synlighet:
  Hvem kan se inn på arealet og er det hensiktsmessig i forhold til brukerne?

  Belsysning:
  Lys skaper trygghet, og er også med til å øke bruken av området.

  Gjerde:
  En lekeplass, i nærheten av en trafikkert vei, skal ha et gjerde rundt så ballen ikke havner på veien.

  Åpenhet:
  Området bør disponeres med forskjellige typer med romlighet, så de enkelte rom kan overskues.

  Gjemmesteder:
  Lekeplassen bør inneholde åpne lekehus, og minst mulig gjemmesteder. Dette for å unngå at det vil tiltrekke seg narkomane eller festglade ungdom.

  Natur:
  Beplantning kan være med til å skape spennende , mindre rom på lekeplassen. Dette er med til å skape trygghet.


  Husk også å overveie disse faktorer:

  Tilgjenglighet:

  Skal alle løsninger fungere for alle aldersgrupper eller kun tiul utvalgte. F.eks. sandkasser til de minste

  Le:
  Skal arealet fungere om vinteren, i regnvær eller er det utsatt for vind. Skal gjerde være fast eller levene


  Tilskuere:
  Skal det være mulighet til å se inn på plassen uten selv å være med.

  Estetikk:

  Hvordan passer lekeapparatene inn i omgivelsene? Forholder de seg til den omliggene arkitektur.

  Natur:
  Er det eksisterende beplantning som skal bibeholdes, forholder lekeredskapene seg til landskapet.


  Her kan du se referanseprosjekter fra parker og andre offentlige områder

  Se alle referanser

  Ønsker du at vi ringer deg opp ? 

  Utfyll vennligst formularen vår, så ringer vi deg opp.  Få alle fordelen! Opprett en konto.

  Men en konto hos elverdal oppnår du en masse fordele.


  • Adgang til Builder
  • Adgang til DGW-filer
  • Adgang til priser
  • Adgang til webinarer

  Oprett en konto