Herstedøster Skole

Byggeriet på lekeplassen til Herstedøsterskole bestod av to etapper – første etappe bestod av etablering av lekeplass, og annen etappe var etablering av parkour- og crossfitområdet.

Området med naturlekeplassen er tiltenkt alle skolens elever. Designet skal passe til skolens elever med Aspergerssyndrom.

Her er det tenkt i varierende leke- og læringsmiljøer, hvor elevene har mulighet til å eksperimentere og utvikle deres nysgjerrighet, fantasi, oppmerksomhet og bevegelse.

Løsningen skaper en rekke mindre rom i rommet. Hvert område har forskjellige utfordringer og lekemuligheter. Her er det mulighet til å trekke seg tilbake og leke alene, og det er steder hvor det er mulighet til felleslek. Eksisterende bakker og terreng er tenkt inn i løsningen. dette vises ved trampoliner og klatreanlegget som er på bakketoppen. Her er det etablert opp- og ned ganger med hvert deres utfordrene elementer. For eksempel er den ene trappa utviklet så man skal ta lange skritt, noe som utfordrer balansen.


Tankene bak dette prosjektet, tok utgangspunkt i å skape rom, som ville fremstå rolige og i ett med bygningene som ligger rundt, samt vegetasjonen. Derfor var en lekeplass i naturmaterialer med et lett og transparent utseende den beste løsningen. Samtidig er denne lekeplassen med til å minimere skolens vedlikehold av lekeplassen.

Annen etappe består av et parkour- og crossfitområdet, som er målrettet skolens eldste elever. Her er det lagt opp til en aktiv pause fra undervisning, konkurranser, styrketrening, balanseøvelser og ikke minst det sosiale samværet.

Kontakt
Jens Bo Thorsager
bo@elverdal.dk

Plassering
Trippendalsvej 2
2620 Albertslund

Byggeår
2017

Referansenummer
3828