Herstedøster Skole

  Byggeriet på lekeplassen til Herstedøsterskole bestod av to etapper – første etappe bestod av etablering av lekeplass, og annen etappe var etablering av parkour- og crossfitområdet.

  Området med naturlekeplassen er tiltenkt alle skolens elever. Designet skal passe til skolens elever med Aspergerssyndrom.

  Her er det tenkt i varierende leke- og læringsmiljøer, hvor elevene har mulighet til å eksperimentere og utvikle deres nysgjerrighet, fantasi, oppmerksomhet og bevegelse.

  Løsningen skaper en rekke mindre rom i rommet. Hvert område har forskjellige utfordringer og lekemuligheter. Her er det mulighet til å trekke seg tilbake og leke alene, og det er steder hvor det er mulighet til felleslek. Eksisterende bakker og terreng er tenkt inn i løsningen. dette vises ved trampoliner og klatreanlegget som er på bakketoppen. Her er det etablert opp- og ned ganger med hvert deres utfordrene elementer. For eksempel er den ene trappa utviklet så man skal ta lange skritt, noe som utfordrer balansen.

  Tankene bak dette prosjektet, tok utgangspunkt i å skape rom, som ville fremstå rolige og i ett med bygningene som ligger rundt, samt vegetasjonen. Derfor var en lekeplass i naturmaterialer med et lett og transparent utseende den beste løsningen. Samtidig er denne lekeplassen med til å minimere skolens vedlikehold av lekeplassen.

  Annen etappe består av et parkour- og crossfitområdet, som er målrettet skolens eldste elever. Her er det lagt opp til en aktiv pause fra undervisning, konkurranser, styrketrening, balanseøvelser og ikke minst det sosiale samværet.  Kontakt

  info@elverdal.no

  Plassering
  Trippendalsvej 2
  2620 Albertslund

  Byggeår
  2017

  Referansenummer
  3828