Th. Langs Skole - et vanlig lekeunivers

  Th. Langs Skole ønsket et lekeunivers som støtter skolens pedagogiske visjoner om å skape en myk overgang fra barnehage til skole.

  Lekeuniverset består av mangfoldige rom for både fri lek, bevegelse, sanse- og fantasilek, undervisning og pauser. Det forholdsvis komprimerte utearealet er utnyttet maksimalt ved at lekeuniverset strekker seg både under bygningens brede overheng og opp på taket.

  Materialene er holdt i robiniatre, lerketre, betong og stål. De gir plassen et vakkert og naturlig preg, som er i tråd med både de nye, moderne og de eldre skolebygningene.  Skoleleder ved Th. Langs Skole, Tine Agerholm Kristiansen sier:

  "Vi har både glade barn og foreldre. Lekeplassen fungerer veldig bra på tvers av alder og klasser.
  Når skolens eldre elever, fra mellomtrinnet og ungdomsskolen, er på lekeplassen, har de også stor nytte av den.

  Amfiteatertrappen har gitt oss et samlingssted hvor barna kan spise maten sin, leke, samles til utendørs undervisning eller kreative aktiviteter".  Fellesskap og rollemodeller


  Lekeuniverset er designet for de minste barna i aldersgruppen 3-9 år. Det var et ønske fra skolens side å skape et sanselig og lekent univers, hvor de musikalske, kroppslige og kreative aktivitetene er synlige og virker inspirerende.
  I lekehusene kan barna f.eks. leke med musikkinstrumenter og tivolispeil.

  I det felles lekeuniverset spiller de sosiale ferdighetene inn, og barna lærer av hverandre ved å gjenspeile seg hverandres lek. Siden barnehagebarna deler lekeplassen med 0.-1. klassene, blir de store barna rollemodeller for de små.

  De større elevene kan også bli utfordret av lekeapparatene, og ballbanen på taket gir dem et rom til å være litt for seg selv.
  Pauser og fordypelse  I overgangene mellom lekeområder er det «rolige øyer» hvor barna kan finne rom til litt mer stille lek. Skolen legger vekt på at barna kan finne rom for pauser og ro.
  Rolige øyer er f.eks. lekehusene, hvor barna kan leke i sine egne universer.

  Et annet rolig sted er pauseøya rundt det store treet. På den brede, runde benken kan barna leke flere sammen under trekronen, eller sitte og se de andre barnas lek.

  Amfiteatertrappen med hobbithuler skaper et trygt, tildekket rom, hvor man kan leke eller ha undervisning.

  I lekeuniverset er det:

  Et stort klatreanlegg med hinderløype
  En bred, rund trebenk
  Dobbelt huskestativ
  Rund balansebane med karuseller
  Lekehus med sanselek
  Amfiteatertrapper med hobbithuler
  Ballbane på taket
  Innendørs sklierør i Børneuniverset  Er du interessert i å høre mer?


  info@elverdal.no
  Plassering
  Skoletorvet
  8600 Silkeborg


  Referansenummer
  7888

  Byggeår
  2021