Her er det fysiske utfordringer og plass og trivsel til alle

  Trivselscentret Ulvedal - i dagligtale Ulvedalsskolen - er en spesialskole med undervisning til elever med socio-emosjonelle vanskeligheter. Skolen har maks plass til 35 elever fra 0. klasse til 9. klasse.

  Trivselcenter Ulvedal har som mål at alle barn og unge skal trives, være en del av et barnefellesskap. De skal også utvikle seg faglig og personlig ut fra utviklingsplanen.

  I hverdagen jobber Trivselscenter Ulvedal blant annet med mosjon og bevegelse. De har også fokus på bedre kostvaner, fordi dette er med til å øke trivselen. De gode faste hverdagsrutinene er bl.a. en morgengåtur og fysiske aktivitet på forskjellige apparater.

  På Trivselscenter Ulvedal har personalet hatt en pedagogisk tilgang til å få nedbragt konfliktnivået rundt barna. Dette resulterte i et fallende konfliktnivå i perioden 2014-2019. Personalet har også jobbet med å støtte barnas samspill og elevene har også blitt utfordret passene motorisk. Personalet har de seneste årene ytret ønske om en ny lekeplass. Her skulle det være mulighet til å motorisk utfoldelse til alle elever, både til undervisning og i frikvarteret. Ut fra dette valgte de å samarbeide med Elverdal.
  Med plass til store armbevegelser


  I september 2018 innledet Trivselscentret Ulvedal og Elverdal en dialog om designet til den nye lekeplassen. Vi fikk en snakk om aldersspennet og de mange forskjellige utfordringene til elevene.

  Sammen fant vi ut av at kjernen til løsningen lå i en naturlig oppdeling av elevene i mindre og mere homogene grupper. Lekeplassen skulle ha plass til store armbevegelser, og de store fysiske rom skulle ha en tydelig avgrensning.

  I alle rom som skulle det være mulighet til både fysisk- og motoriske utfordringer, som både skulle være trygge og utviklene.

  Alle elever skulle – på den nye lekeplassen – ha mulighet til å bruke energien positivt, uten at de skulle bli forstyrret i den leken.


  Innretning av de forskjellige rommene


  Lekeplassen ble innrettet med følgende rom:


  1) Bålhus til de store barna
  2) Trampoliner til mellemtrinnet
  3) Multibane med basketballbane med tribune
  4) Rom til dynamisk lek
  5) Området til sklier og stylter
  6) Huskeområdet
  7) Sykkel- og Gokartområdet med asfaltbane, vaskehall og bensinstasjon
  8) Forhindringsløype
  9) Oppholdsrom med beplantning og sandlek

  Til oppgaven hørte også belegning og jord- og opprydning, noe vi gjorde sammen med Silkeborg kommune.

  Lekeverdi

  Den nye lekeplassen er tegnet og designet av Elverdals egne arkitekter, og våre ingenører og vårt produksjonsteam har stått for produksjonen av alle lekeapparatene. Monteringsteamet vårt har stått for oppførelsen.

  Det er lagt vekt på at alle lekeapparatene inneholder mange forskjellige lekeverdier så alle de forskjellige behov ble innfridd.

  Lekeplassen endte med å ha en multifunksjons løsning med både fysiske- og sansemotoriske utfordringer, som f.eks.:


  Vestibulærsansen:
  -huske og vippe


  Kinestesisansen:
  -Krabbe, klatre, balansere og hoppe

  Taktilsansen:
  -berøring med planter

  Resultat

  Fra den 15.august til den 1.september 2019 ble det innrapportert om kun en konfliktsituasjon.


  Prossesen

  1) I september 2018 startet dialogen.

  2) Vinterne 2018 og frem til februar 2019 ble alle kravene til lekeplassen spesifisert, blant annet viktigheten i oppførelsen sommeren 2019. det var meget viktig at byggearbeidetble utført i sommerferien, da barna ikke måtte forstyrres i deres dagligdag.

  3) Våren 2019 vises designideen og produktene til Trivselscentret Ulvedal. Elverdal får oppgaven.

  4) Lekeplassen ble oppført og avlevert sommeren 2019.

  Vil du vite mere om våre prosesser o.l. så kan du lese mere under fanen rådgivning.
  Er du interessert i å høre mer?   Plassering
  Buskelundtoften 8
  8600 Silkeborg


  Referansenumre
  4514, 4744 og 4795