CSR og våre mål for en bærekraftig forretning

  Vi lever opp til det samfunnsansvaret som er formulert i de konvensjonene som ligger til grunn for FN's 10 Global Compact-prinsipper. Det handler om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø, antikorrupsjon, osv.
  Samtidig jobber vi mot en bærekraftig forretningsmodell.

  Her beskriver vi hvordan vi jobber med Bærekraftsmålene, hvor vi kan gjøre en forskjell.


  Ansvarlig forbruk og produksjon

  Bærekraftsmål 12

  Alle produktene våre skal kvalitetstestes, enkeltdeler kan byttes ut, og Elverdal tilbyr en reservedelgaranti - den viktigste garantien av alle. Alt dette gir en trygg lekeplass, men også en forlenget levetid for produktene, ettersom feil rettes umiddelbart. Med testene vår minimerer vi reparasjoner, noe som resulterer i færre kjøreturer og mindre miljøpåvirkning.

  Når prosjektene tegnes, sørger arkitektene våre for å redusere konstruksjonsbelastningen så mye som mulig ved å gjenbruke jord og brukbare elementer som allerede finnes på stedet.

  Vi er «rene ordreproduserende», så vi har ikke et produktlager. Dersom det er produkter til overs på grunn av avlysing eller endringer i et prosjekt, videreføres de til andre prosjekter.


  Helse og trivsel

  Bærekraftsmål 3

  Elverdals univers er rammen for et aktivt liv. Lekeplassene våre forbedrer helse og livskvalitet ved å utvikle brukernes motorikk, fysiske og sosiale ferdigheter. Våre uterom skal danne rammen for fremtidige generasjoner, og derfor har vi et høyt ambisjonsnivå når vi tenker på fremtidens design!

  Elverdals utemiljøer er mer enn «lek». Her skal man lære, utvikle ferdigheter, opprette vennskap, utforske og reflektere, men her skal man også få pauser, god latter og mye bevegelse!


  Likestilling

  Bærekraftsmål 5

  Lekemiljøene våre er skapt for mennesker i alle aldre, og vi tar stilling til de enkelte brukerne og deres behov.

  Miljøene våre bringer mennesker sammen, uansett kjønn, rase, etnisk opprinnelse, religion, tro, funksjonshemming, alder og seksuell legning. På lekeplassen er du en del av fellesskapet, enten du leker vilt eller stille, er mange eller få, har behov for dynamikk og bevegelse eller pause og fordypelse.


  Anstendige jobber og økonomisk vekst

  Bærekraftsmål 8

  Som en del av vår CSR bruker vi FNs Global Compact-prinsipper for å formulere vår virksomhetsstrategi om samfunnsansvar, iht. menneskerettigheter, arbeiderettigheter, miljø og antikorrupsjon. Vi mener at alle har rett til en anstendig jobb. Vi ansetter mennesker med forskjellige faglige bakgrunner og jobbsituasjoner. Vi finner ressurser hos mennesker i jobbtesting, praksisplasser og fleksjobb.

  Vi har en inkluderende tilnærming og ønsker alle nasjonaliteter og trosretninger velkommen, og dette styrker Elverdals konkurranseevne og inntjening.

  Ved å omfavne bredt og respektere internasjonalt anerkjente CSR-prinsipper, har vi oppnådd suksess og utvidelse, og Elverdal er i dag et internasjonalt selskap.


  Bærekraftige byer og lokalsamfunn

  Bærekraftsmål 11

  Omtrent halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer. Derfor er det en stor oppgave å bidra til bærekraftig byplanlegging.
  Vi gjør dette ved å inkludere løsninger som gjør byene trygge å bo i, rike på kultur og som gir plass til opphold og grønne områder.

  Fremtiden byr også på økende klimautfordringer, så planleggingen vår må inkludere intelligente løsninger, ny teknologi og robusthet.

  Hos Elverdal skaper vi rammen for fellesskapet, det aktive livet og samvær med andre, uansett hvor vi befinner oss i byen, på skolen, i parken eller i boligområdet ditt. Det er her mennesker møtes!

  I «rommet mellom husene» finner vi arbeidsfeltet vårt, og med spesialiserte ansatte skaper vi plassene hvor mennesker kan møtes, leke, hvile og samhandle.


  Industri, innovasjon og infrastruktur

  Bærekraftsmål 9

  Fra begynnelsen av prosjektene jobber arkitektene våre med å tegne intelligent med brukerens behov i fokus og med optimalisert plass- og materialbruk.

  Våre prosjekter er bygger på en ansvarlig produksjon med sunne, naturlige materialer som har lang levetid og der enkeltdeler er enkle å skifte ut - både over og under bakken.

  Les mer om vårt materialforbruk og vår gjenvinningspolitikk her.


  Kvalitetsutdanning

  Bærekraftsmål 4

  Den gode lekeplassen er barnas frirom, men også et læringsrom. Lekeplassen må oppfylle muligheter for både motorisk utvikling og pedagogiske mål, men må først og fremst pirre nysgjerrigheten og fantasien, og være et morsomt sted å være. Et sted hvor tiden forsvinner.

  Helsetilsynet anbefaler minst én times bevegelse om dagen. Derfor er «det utendørs klasserommet» en avgjørende faktor i utviklingen av barn og unge.

  Utdannelse er en av de kraftigste katalysatorene for bærekraftig utvikling, og bevegelse og lek styrker kreativ tenkning og konsentrasjonsevne.
  Skal undervisningen tas utendørs, tenker vi på kreative løsninger, der bl.a. grafiske elementer på underlag og overflater, tabeller og baner, bidrar til undervisningen ute og gjør kroppen til et redskap for læring.

  Partnerskap for handling

  Bærekraftsmål 17

  I våre prosjekter bruker vi profesjonelle leverandører og samarbeidspartnere som støtter oss i å bli den beste partneren for kunden. Med deres ekspertise kan vi optimalisere prosjektforslagene våre og løse oppgaver med økonomisk ansvar.

  Fremover vil vi at flere bærekraftige tiltak skal innlemmes i samarbeidsavtalene våre både i Danmark og i utlandet.


  Klimainnsats

  Bærekraftsmål 13

  Vi er et internasjonalt selskap med filialer i flere nordiske land, og vi opplever en økende etterspørsel etter mer miljøvennlige løsninger.

  Flere av materialene våre er sertifiserte, og derfor kan vi på sikt bidra til å redusere klimaeffekten. Vi jobber målbevisst for å ta vare på de ressursene vi har og bruke dem klokt.

  Se beskrivelsen av Gladsaxe Sportscenter nedenfor.


  Livet på landet

  Bærekraftsmål 15

  Lekemiljøene våre ligger som aktive fellesarealer mellom husene og i parkene, og her er det opplagt å integrere tiltak mot klimaendringene.
  Gladsaxe Sportscenter er et eksempel på et LAR-prosjekt der oppsamling av regnvann er tilkoblet våre bevegelsesbaner.

  Vi tenker også på å integrere planter og grøntarealer i prosjektene våre, slik at det biologiske mangfoldet økes. Dette er med på å skape lekemiljøer som er basert på samfunnsansvar, motstandsdyktighet og klimatilpasning.


  Gladsaxe Sportscenter

  Gladsaxe Sportscenter er spesialdesignet som en lekeplass som både gir anledning til morsom og utfordrende lek, og som samtidig fungerer som et av Danmarks største anlegg for regnvannsoppsamling.

  Cities100-rapporten fremhever Gladsaxe Sports Center som en oppfinnsom klimaløsning. Rapporten presenterer 100 av de beste klimaløsningene fra verdens byer.

  Se lekeplassen i Gladsaxe.