På vei mot en bærekraftig forretning

  Jobben med Bærekraftsmålene, Global Compact-prinsippene osv. konkretiserer vi i vår CSR-strategi (Corporate Social Responsibility) også kalt «vårt samfunnsansvar».
  Vi jobber f.eks. med å integrere sosiale og miljømessige hensyn i forretningsaktiviteter og med å ta hensyn til innvirkningen vår på miljøet i samspillet vårt med interessenter.

  Du kan lese om vårt arbeid mot en bærekraftig forretning konkretisert i vår CSR (Bedriftens samfunnsansvar) her.

  Vår bærekraftige strategi er basert på ...


  I 2015 ble FN's 17 Bærekraftsmål vedtatt av alle 193 FN-landene. Det ble startskuddet for å jobbe mot en sosial, økonomisk og miljømessig bærekraftig utvikling for jorden.
  Visjonen frem til 2030 er å fullstendig avskaffe fattigdom og sult i verden, redusere ulikheter, sikre god utdanning og bedre helse for alle, anstendige jobber og mer bærekraftig økonomisk vekst.

  Bærekraftsmålene setter en ambisiøs kurs og er en bred og viktig agenda for det fremtidige verdenssamfunnet og planeten vår. Bærekraftsmålene fører med seg et stort antall verdier som vi ønsker å innlemme i vår daglige virksomhet, slik at Elverdals forretning blir bærekraftig.

  Les mer om Bærekraftsmålene her.


  Global Compact og CSR

  Jobben med Bærekraftsmålene kan ikke stå alene og bør også hvile på Global Compacts 10 prinsipper, som er grunnlaget for å drive en ansvarlig forretning. Prinsippene gir et felles etisk og praktisk rammeverk for virksomhetsansvar og er basert på internasjonale konvensjoner og avtaler. For eksempel er OECD-retningslinjene, ILO-konvensjonene om arbeidstakerrettigheter, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og næringsliv samt Rio-erklæringen er alle representert i prinsippene.


  De 10 prinsippene i Global Compact

  • Sikre at vi ikke bidrar til brudd på menneskerettighetene.
  • Opprettholde foreningsfriheten og anerkjenne effektivt retten til kollektiv forhandling.
  • Støtte utryddelsen av alle former for tvangsarbeid.
  • Støtte effektiv avvikling av barnearbeid.
  • Fjerne diskriminering i forhold til arbeids- og ansettelsesforhold.
  • Støtte en forsiktig tilnærming til miljøutfordringer.
  • Ta initiativ til å fremme større miljøansvar.
  • Oppmuntre til utvikling og formidling av miljøvennlige teknologier.
  • Motarbeide alle former for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelse.