Ropecamp

Bearbeidelsen av stål og bruken av tau er en kjernekompetanse innen skipsindustrien. I denne bransje har Korea en lang og stolt tradisjon. Så når det skal produseres lekeplassutstyr i høy kvalitet i stål og taifun, så er det opplagt å søke produsenter i Korea.

Ropecamp er en av koreansk virksomhet som har levert lekeredskaper siden 2004, til hele verden.
De designer og leverer store organiske klatreinnstalasjoner, som bugter seg flott igjennom landskapet og troner frem som en skulptur. Apparatenes utforming er med til å gi et området en flott visuellt løft, samt å skape rom til fellesskap. Samtidig som det innbyr barn og voksne til lek og hygge.

I oppbygningen av klatreinnstalasjonene er Ropecamp utrolig gode til å lage lekeredskaper som er med til å innby til variert lek i alle målgrupper.

Ropecamp
VisionWe will do our best to make the best quality with technology. Ropecamp is the world leader in innovative playground equipment.


I 2019 inngikk vi et samarbeide med Ropecamp, for å få de fantastiske apparatene til Skandinavia.

Les mere om Ropecamp på deres hjemmeside.


Se katalog fra Ropecamp.