Lazy Vault - parkourguide

Dette er den mest avslappende vault som finnes. Den kan trenes fra avsatser, rails og murer.

En Lazy vault er, som navnet hentyder, en langsom bevegelse. Den brukes ofte fra stillestående eller gå-tempo, for å komme over forhindringer. Det er en lett og elegant måte å komme over forhindringer på.
Øvelsen blir utført ved å komme skrått inn mot forhindringen, plasser den armen som er tettest på forhindringen og sett fra med motsatte ben, støtt så med den armen som er fri, så du ikke rører forhindringen.