Monkey Vault - parkourguide

Dette er et av de mest brukte hoppa i parkour pga at det er så fleksibelt og effektivt.

Monkey vault blir som regel brukt over forhindringer som er for høye til å hoppe over, uten å bruke armene. Øvelsen starter ofte med et tilløp, armene plasseres på forhindringen (en betongblokk eller en rail), hofter og ben trekkes opp til armene. Dytt fra med armene , og med det momentum og den oppdrift som er skap, så kommer du over forhindringen.
En Kong vault kan på mange måter minne om en Monkey vault. Forskjellen mellem disse to er at ved Monkey får du oppdrift når du setter fra, og Kong setter du som regel fra med bena lengre fra forhindringen og på vei ned plasserer du armene så tett på ytterkanten av forhindringen som mulig. Så brukes fremdriften av kroppen til å komme over. Nesten det samme som å gjøre harehopp på jorden.