Speed Vault - parkourguide

Kom fort over forhindringene med denne teknikken!

Speed vault er en øvelse som blir brukt når en forhindring skal passeres uten å sette faren ned. Øvelsen er lett å lære, og lett og utføre, men den blir ofte brukt til å komme over forhindringer i hoftehøyde. Avhengig av hvilke side
den blir utført fra , så settes en hånd på forhindringen og spark fra med det ytterste/motsatte ben opp, og sett deretter fra med det andre benet. Vekten vil automatisk være på den andre armen som er plassert på forhindringen. Den skal nå bli brukt til å sette av med og å rette opp igjen og løpe videre.