Turn Vault - parkourguide

Dette er en god startteknikk, da den er veldig enkel. Her kommer du raskt over på den anden side.