Turn Vault - parkourguide

Dette er en god startteknikk, da den er veldig enkel. Her kommer du raskt over på den anden side.

Turn vault - her skal kroppen dreies 180 grader over forhindringen. Løp inn mot forhindringen, plasser din hånd, vendt 180 grader,på kanten av forhindringen, og sett fra med føttene. Så skal kroppen dreies rundt om den hånden som er på forhindringen, og når du så lander så lander du med ansiktet mot forhindringen.