Wall Run - parkourguide

Når du mestrer denne teknikken, kan du komme opp på en 3-meter høy mur!